Hoppa till sidans innehåll

Värdegrund


Växjö Squashklubb

Växjö Squashklubb (VSQ) är en förening som bedriver träning och tävling för seniorer och juniorer på såväl elit som motionsnivå. Hos oss är alla välkomna och respekterade!

Vår vision är att vara en squashklubb för alla. Vi vill att alla ska känna sig välkomna och känna glädje för sin squashträning. Med en utvecklad värdegrund som genomsyrar vår verksamhet, vill vi att såväl utövande squashspelare och anhöriga ska känna sig trygga i vetskapen om att vi arbetar för rörelseglädje, acceptans och god gemenskap.

I VSQ respekterar medlemmar varandra och sig själva, såväl på hemmaplan som på andra klubbar. Vi tar avstånd från all form av våld, doping och droger, och vi hjälps åt att hålla banorna i gott skick genom att respektera Idrottshusets regler. Vårt värdegrundsarbete sker fortlöpande och skickas årligen ut till samtliga medlemmar. Den uppdateras och revideras (vid behov) årligen och alla har möjlighet att påverka dess innehåll.

 Våra värdeord

På VSQ ska alla känna att de vara välkomna och respekterade. VSQ välkomnar alla, oavsett kön, ålder, etniskt ursprung, religiös övertygelse, sexuell läggning, politisk åskådning eller funktionsvariation. Nedan följer klubbens ledord:

Rörelseglädje

Hos oss kan alla träna, oavsett ålder och erfarenhet. Att träna på VSQ ska inspirera till rörelseglädje. Vår förhoppning är att squashen ska hjälpa våra medlemmar må bra samtidigt som de lär sig mer och utvecklas inom vår härliga sport.

Engagemang

VSQ genomsyras av engagemang. Våra ledare och tränare brinner för såväl sporten som verksamheten vilket vi hoppas smittar av sig på klubbens alla medlemmar och dess anhöriga.

Utveckling

Utvecklingen inom VSQ sker på såväl klubb som individnivå. Vi vill att deltagarna ska känna rörelseglädje och engagemang och därmed ges utvecklingsmöjligheter efter sin individuella aspirationsnivå. Utveckling syns även i vårt värdegrundsarbete som kontinuerligt diskuteras och omarbetas – för att bibehålla den klubbanda vi står för.

 Målsättning

VSQ har målsättningar för alla som på något sätt engagerar sig i vår klubb. För allas integritet raderar vi personuppgifter på de före detta medlemmar som inte  betalat medlemsavgift på två år.

Våra instruktörer

VSQ har som målsättning att alla verksamma ledare visar både entusiasm och engagemang för vår verksamhet. Våra ledare ska inspirera och vägleda medlemmarna till rörelseglädje, god fysik, mental hälsa samt inkludera dem i verksamheten så alla känner sig välkomna och accepterade. Ledarna strävar efter att hjälpa medlemmarna upptäcka sin egen potential och självkänsla. Våra instruktörer vill utvecklas inom sin tränarroll och vara förebilder för våra medlemmar och dess anhöriga. De tar avstånd från våld, droger, doping och alkohol inom ramen för vår verksamhet. VSQ följer Växjö kommuns praxis för hantering av registerutdrag, så varje år visar våra ledare för barn och ungdomsverksamheten upp ett utdrag från belastningsregistret för att alla ska känna sig trygga med att lämna sina barn och unga för att träna och umgås med oss. 

Våra medlemmar

Våra medlemmar är hjälpsamma och visar respekt för varandra och för sig själv.  Detta genom att komma i tid till träningar och uppträda med respekt på banan. Våra medlemmar strävar efter att göra sitt bästa för att varje tillfälle hos oss ska kännas givande, glädjefyllt och inspirerande. Våra medlemmar uppmuntras att ta hand om sig själv och rekommenderas att undvika tobak, alkohol samt sova och äta ordentligt. 

Föräldrar och anhöriga

Vår förhoppning är att föräldrar och anhöriga ska känna att deras familjemedlemmar är trygga och utvecklas hos oss på VSQ. Föräldrar och anhöriga stöttar och respekterar varandra och sig själva på precis samma sätt som våra medlemmar. Vi ställer inga krav på våra föräldrar och anhöriga, men vi uppskattar om föräldrar och anhöriga ställer upp och engagerar sig vid till exempel städdagar, resor till och från tävlingar/seriespel eller vid läger. Alla föräldrar eller anhöriga som vill engagera sig i VSQ ska känna att det finns möjlighet till det.

Krishantering – reviderad 2019.10.21

Denna krishanteringspolicy är framtagen för Växjö Squashklubb (VSQ). Den ska användas vid skador och/eller tillbud inom ramen för vår verksamhet. Vid varje årsmöte meddelas samtliga medlemmar om VSQ rutiner vid krissituation, till exempel nödutgångarnas placering vid brand samt vart i lokalen hjärtstartare och första hjälpen-kitt finns. Nedan följer ansvarsfördelning och kontaktuppgifter:

Ordförande Kontaktas så snart det uppstått en krissituation, både på hemma-och bortaplan. Ordförande samordnar krishanteringen och ansvarar för att dokumentationen under och efter sköts. Ordförande tar hand om eventuell media och rapporterar vidare till förbundet i de fall så kräver. Styrelsen bistår ordförande vid eventuell krissituation med det som ordförande delegerar.

Viktigatelefonnummer 

  • Larm (brådskande vård, polis, brand). 112 

  • Sjukvårdsupplysningen: 1177

  • Växjö Barnakut 0470-58 83 00       

  • Akutmottagningen Växjö: 0470-58 81 00 

  • Närmaste vårdcentral, öppettider: Dalbo Vårdcentral, 0470-58 69 00 (Mån-fre 08–17) 

  • Polis, ej brådskande: 114 14 

Dokumentationsmall

Om olyckan är framme vill vi genom noggrann dokumentation förebygga att en liknande situation uppstår igen.

Dokumentation under krisen (mall)

1. Datum och tidpunkt för rapporten:

2. Informationsgivarens namn, befattning och kontaktuppgifter:

3. Vad hände? Kortfattat:

4. Vilka var inblandade?

5. Skador, andra konsekvenser:

6. Vilka åtgärder har redan vidtagits:

7. Har media visat intresse. Om ja, vilka media:

8. Övriga kommentarer:

Dokumentation/utvärdering efter krisen (mall)

1. Vad orsakade krisen?

2. Hur reagerade de inblandade på krisen?

3. Hur påverkades verksamheten av krisen?

4. Hur rapporterades händelsen i media?

5. Hur fungerade krisorganisationen?

6. Vilka delar i krishanteringen tycker du fungerade mycket bra eller bra?

7. Vad kunde ha gjorts bättre, vad fungerade mindre bra?

8. Vilka förändringar i procedurer och policys behövs för att undvika liknande situationer i framtiden?

9. Ytterligare kommentarer eller tankar:

 

Drog-, dopning- och alkoholpolicy 

Klubben tar avstånd från droger och dopning och har  strikta restriktioner rörande alkoholförtäring. Nedan följer vårt ställningstagande i frågor om drog-, dopning och alkoholintag. Om vi upptäcker att en medlem i vår barn- och ungdomsverksamhet intar någon form av berusningsmedel kommer detta förmedlas vidare till dess vårdnadshavare.

Alkohol 

VSQ tillåter ingen alkoholförtäring under eller i direkt anslutning till träning eller tävling. Ingen under 18 år erbjuds alkohol. Medlemmar som är äldre än 18 år rekommenderas att endast inta måttliga mängder alkohol vid tillställningar i klubbens regi och ingen alkohol betalas av Växjö Squashklubb. 

Tobak 

Rökning får inte ske i de lokaler vi vistas eller i direkt anslutning till dessa. Vi rekommenderar våra medlemmar att undvika såväl rökning som snusning då detta skadar hälsan. VSQ erbjuder ingen under 18 år tobak. 

Narkotika och doping

Vi tar avstånd från all form av olaglig narkotika och doping. Vi följer riksidrottsförbundet regler gällande dopningspreparat. 

Trafiksäkerhet

Vid de tillfället VSQ behöver förare i vår regi kräver vi att de är nyktra och utvilade samt att de under körningen följer gällande trafikregler.  Vi kräver även att de förare som kör våra barn och ungdomar inte har intagit någon form av berusningsmedel kvällen innan körning. Vi försöker alltid ha mer än en förare vid längre resor. 

Vi välkomnar dig till att börja träna med oss!

 

Uppdaterad: 22 OKT 2020 15:10 Skribent: Jörgen Gustavsson
E-post: Adressen Gömd

 

idrottshuset-2-200x200

 

 

 

 

 Henjab 

svensk idrott

 

 KYLTECH

Värderingsbyrån

 

lf

Postadress:
Växjö Squashklubb - Squash
c/o Idrottshuset, CO Idrottshuset, Bollgatan
35246 Växjö

Besöksadress:
C/o Idrottshuset, Bollgatan
35246 Växjö

Kontakt:
Tel: 047028980
E-post: info@vaxjosquashklub...

Se all info